Учители 2021/2022 учебна година Drucken

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Предметна област

ПКС

Димо

Чавдаров

Георгиев

Директор, училище

 

История и цивилизация

 

ПКС V - ДИУУ София

Паулина

Димова

Десева

Заместник-директор, учебна дейност

Руски език

ПКС II - ДИКПО Варна

Цветанка

Маломирова

Иванова

Заместник-директор, учебна дейност

 

Информатика и информационни технологии

История и цивилизации

Психология и логика

ПКС II- ДИКПО Варна

Даниела

Иванова

Лазарова

Ръководител направление "Информационни и комуникационни технологии"

Информатика и информационни технологии

Математика

 

ПКС II- ДИКПО Варна

Десислава

Георгиева

Капитанова

Педагогически съветник

Обществени науки

ПКС IV - ДКПРПС Бургас

Светлозар

Димитров

Георгиев

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

ПКС II - ДИУУ София

Мирослав

Веселинов

Дяков

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

ПКС V - ДИКПО Варна

Галина

Митева

Пенкова - Котева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

ПКС I - ДИКПО Варна

Жана

Вълчева

Недекова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

ПКС II - ДИКПО Варна

д-р Виолета

Цончева

Тодорова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Български език и литература

д-р

Десислава

Радославова

Златева-Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

 

д-р Любомир

Тошев

Делев

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

д-р

Жанета

Милкова

Иванова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Илиян

Бончев

Иванов

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

 

Милена

Тошкова

Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС III - ДИКПО Варна

Ивайло

Лозанов

Горчев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Станислава

Божидарова

Стоянова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС III - Уни Бургас

Велислава

Красимирова

Христова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап


Английски език

ПКС V

Стефан

Веселинов

Гандев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС V - СУ София

Кремена

Петева

Димова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС IV - ДКПРПС Бургас

Йоана

Енчева

Данева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Английски език

ПКС III - Уни Бургас

Севда

Хасанова

Шерифова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Валентина

Минчева

Рашкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

ПКС IV - Уни Бургас

д-р Айля

Реджеб

Илиязова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

д-р

Снежанка

Иванова

Францова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Елена

Славова

Методиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

ПКС IV - ДИКПО Варна

Цветанка

Атанасова

Йорданова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

ПКС V

Диана

Миткова

Данова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Даниела

Стоянова

Стоянова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Ивалина

Диянова

Дамянова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Руски език

 

Ясенка

Страхилова

Трайчева

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика

ПКС II - ДИКПО Варна

Ирина

Иванова

Апостолова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика

ПКС III - ДИКПО Варна

Галина

Иванова

Тонева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика

ПКС IV - ДИКПО Варна

Янка

Христова

Станева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика

ПКС IV - Уни Бургас

Зорница

Огнянова

Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Информатика и информационни технологии

 

Гьонюл

Метинова

Илианова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Информатика и информационни технологии

 

Мая

Тодорова

Чанева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Информатика и информационни технологии

 

Фатме

Салим

Османова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Информатика и информационни технологии

Математика

 

Георги

Атанасов

Занков

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

История и цивилизация

 

Валя

Стоянова

Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

История и цивилизация; География и икономика

ПКС IV - ДИКПО Варна

Надя

Цветанова

Христова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

История и цивилизация

ПКС IV - ДКПРПС

Бургас

Николина

Атанасова

Атанасова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

География и икономика

Руски език

 

Здравка

Стоянова

Върбанова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Обществени науки

ПКС IV - ДКПРПС Бургас

Светлана

Любомирова

Константинова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Обществени науки

ПКС II

Марияна

Георгиева

Димитрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физика и астрономия

ПКС IV - ДИКПО Варна

Златина

Пламенова

Димова

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

География и икономика

Биология и здравно образование

ПКС V


Биляна


Миленова


Бойчева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

География и икономика

Биология и здравно образование

 

Калинка

Георгиева

Величкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Химия и опазване на околната среда

ПКС IV - ДКПРПС

Бургас

Мария

Йорданова

Тодорова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Химия и опазване на околната среда

ПКС IV - ДКПРПС Бургас

Светлана

Лазарова

Петрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Биология и здравно образование

ПКС II - ДИКПО Варна

Росица

Горанова

Йорданова

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Музика

 

Валя

Тодорова

Андонова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Изобразително изкуство

 

Светослав

Илиев

Енчев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическа култура и спорт

ПКС IV - Уни Бургас

Димитър

Костадинов

Димитров

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическа култура и спорт

ПКС IV - Уни Бургас

Силвия

Петкова

Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическа култура и спорт

ПКС IV - Уни Бургас

Николай

Нелков

Аршинков

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическа култура и спорт

ПКС IV - Уни Бургас