Противодействие на училищния тормоз Print
Thursday, 13 July 2017 12:17

Заповед за определяне на училищен координационен съвет за справяне с насилието- - > Изтегли

Правила за действие на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в случай на тормоз и насилие сред учениците през учебната 2022/2023 година- - > Изтегли

План за дейността на училищен координационен съвет при ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" за справяне с насилието през учебната 2022/2023- - > Изтегли

Приложения в електронна форма

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за същността на социалните услуги

Приложение 3 - Добри практики

Приложение 4 - Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва

да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации