Профил на купувача Imprimer

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ ГПЧЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”    download

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"

ЗАПОВЕД НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА

 

Договор 1 Технически спецификации

Договор 2 Технически спецификации Ценово предложение