График за допълнителен час по ФВС Print

График за провеждане на ДЧ по ФВС - II срок 2020/2021г. - - - - > download

График за провеждане на ДЧ по ФВС - I срок 2020/2021г. - - - - > download