График за приемно време Печат

Г Р А Ф И К

за приемно време на ръководството, класните ръководители, педагогически специалисти

през II срок на учебната 2020/2021 г.- download

през I срок на учебната 2020/2021 г.- download