ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА Print

ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА (ОНЛАЙН ТОРМОЗ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ) – ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТОЛЕРАТНОСТ

A little Consideration, a little Thought for Others, makes all the difference.

A. Milne

Изтегли цялата статия - - - - - - - > 3_ПРЕВЕНЦИЯ-НА-РЕЧТА-НА-ОМРАЗАТА.docx

Речта на омразата се състои от думи, жестове или визуални материали (снимки, рисунки или видео), които унижават, обиждат или призовават за насилие срещу определени хора, заради принадлежността им към дадена група – социална, религиозна, етническа; се среща много често в интернет, където лесно могат да се създадат големи групи, които подкрепят агресията и омразата към даден човек или група хора; може да бъде форма на онлайн тормоз. Може да премине в радикализация; се различава от свободата на словото , защото нарушава правата на засегнатите и би могла да доведе до реално насилие.

Училището не е просто подготовка за живота – то е голяма част от живота на децата, място, където те растат, учат, намират приятели, експериментират и търсят отговор на въпроса „Кой съм Аз?“. В голяма степен това се случва, когато децата могат да видят себе си през очите на другите и така да научат, че именно различните преживявания, нагласи, отношения и вярвания са нещата, които ни обогатяват. По време на израстването си в училище, децата се срещат с много различия. Не е изключено в класа да има дете със специфични нужди или дете от друг етнос, друга религия или раса. Затова е от ключово значение възрастните да покажем, че макар и с някои особености, хората имаме повече прилики, отколкото разлики – всички изпитваме радост или тъга, обичаме някого. Такъв разговор ще направи децата по-чувствителни по темата за речта на омразата, както в истинския свят, така и в интернет.

Димо Георгиев - учител