ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” КЮСТЕНДИЛ 2013 г. Print

Конкурсът се осъществява в рамките на мартенските културни празници по повод “Кюстендилска пролет”- празник на град Кюстендил.

Целта на конкурса е да представи произведения на изкуството от млади таланти, паралелно с традиционната художествена изложба “Кюстендилска пролет”.

Откриването и насърчаването на млади таланти, както и запознаването им с Кюстендилската изобразителна школа, са другата наша основна цел.

СТАТУТ:

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

- в конкурса могат да участват ученици от цялата страна от 4 до 12 клас в общообразователни и профилирани училища и школи по изкуствата;
- журито се състои от двама преподаватели по изобразително изкуство в среден и горен курс, инспектор по изобразително изкуство РИО гр. Кюстендил, директора на ХГ “Владимир Димитров – Майстора”, началник отдел “Култура и духовно развитие” ;
- журито селектира най-добрите рисунки за представянето им в изложба - в рамките на мартенските празници на културата “Кюстендилска пролет”;
- изпратените творби и всички права върху рисунките остават запазени за организаторите на конкурса.
-творби не се връщат!

2. РЕГЛАМЕНТ :

- всеки ученик участва с 1 произведение, в предпочитан от него вид, техника и жанр;
- творбите се включват в 4 групи:
І-ва – 4, 5, 6 клас
ІІ-ра – 7, 8, 9 клас
ІІІ-та – 10, 11, 12 клас
IV-та – група за деца със специални образователни потребности
- участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху картон с размер 35/50 см.
- всеки ученик записва върху гърба на листа следните данни:
име и фамилия, клас, име и адрес на училището или школата и телефон за връзка
- рисунките се приемат на адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. ”Търговска” № 6,
Отдел „Култура и духовно развитие”
- краен срок за изпращане на творбите 8 март 2013 г.

3. ЖУРИРАНЕ

- за всяка група журито присъжда І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място
-отличените ученици получават предметни награди (албуми с репродукции, ен-циклопедии и художествени материали)
-отличените школи получават благодарствена грамота за участие и рекламни материали
За повече информация : Отдел „Култура и духовно развитие”

Тел: (Кюстендил) 55 00 35; 55 00 37
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.kultura-kn.info