Ученическо есе Print
Written by Цветанка Иванова   
Tuesday, 09 November 2010 14:13

Фондация “Пайдея”, обявява конкурс за учители и ученици под почетния патронаж на г-н Андрей Ковачев, евродепутат и подкрепата на г-н Емил Стоянов, евродепутат.

 Регламент:
Модул А: Конкурс за ученическо есе:

 

 “Европейското гражданство: какви права и задължения?”

Изисквания към кандидатите:

- Да представят своето мнение за правата и задълженията произтичащи от европейското гражданство аргументирано.
- Да представят есе в обем не по-голям от 2500 думи в ел. форма (MSword)

- Да са на възраст 16-19 г.

- Да приложат към работата си Автобиография в общоприетия европейски формат.

 

Модул Б: Конкурс за учителско постижение в областта на обучението за европейска интеграция в училище:

 „Моят опит с „Европейски уроци” като учител”

Изисквания към кандидатите:

- Да са участвали в поне една от дейностите на мрежата „Европейски уроци” през последните 10 години (специалността и етапът, в който преподават са без значение).

- Да посочат ясно при описанието на конкретния опит:
Формата на работа с учениците (ЗП, ЗИП, СИП, Клуб, Проект или друго) Година/и, в които са осъществени представените добри практики
-Брой и възраст на учениците, участвали в представените добри практики

-Кои дейности са били по преценка на учителя най-стимулиращи и интересни за учениците

-Какви учебни материали са използвани

- Да представят предпочитаната от тях добра практика в обем не по-голям от 4000 думи в ел. форма (в удобното според учителя MSOffice приложение)

- Да приложат към работата си Автобиография в общоприетия европейски формат

Конкурсните работи и за двата модула на конкурса се приемат само в ел. форма на адрес:

                                     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите до 25/11/2010 24:00 ч.

Четирите ученически есета, събрали най-висок брой точки, и учителят, събрал най-висок брой точки, ще имат възможността да посетят Европейския парламент в началото на 2011 година.

Last Updated on Tuesday, 09 November 2010 14:22