Учебна 2021/2022 година Печат
Написано от Цветанка Иванова   
Петък, 03 Септември 2021 19:06

 

Уважаеми ученици, родители и колеги,

след оценка на риска от РЗИ-Шумен учениците от VIIIБ, VIIIГ, IXА и IXД клас са карантинирани като контактни лица и преминават в обучение от разстояние до 18.01.2022 г. Учениците от XД клас няма да бъдат карантинирани. След оценка на риска от РЗИ-Шумен учениците от VIIIД клас са карантинирани като контактни лица и преминават в обучение от разстояние до 19.01.2022 г. След оценка на риска от РЗИ-Шумен учениците от IXГ клас са карантинирани като контактни лица и преминават в обучение от разстояние до 20.01.2022 г.

ЗАПОВЕД № РД 11-393/ 06.01.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж

ЗАПОВЕД № РД 11-378/ 23.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж

ЗАПОВЕД № РД 11-310/ 14.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж

ЗАПОВЕД № РД 11-289/ 9.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж

ЗАПОВЕД № РД 11-284/ 7.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж

Уважаеми ученици, родители и колеги,

Във връзка с присъственото обучение Ви информираме, че от понеделник (13.12.2021 г.) организацията на

образователния процес в Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е следната:

  1. Учениците от: VIIIа,VIIIб, VIIIв, VIIIг, VIIIд, IXа, IXб, IXв, IXг, IXд, Xб, Xв, Xг и Xд продължават обучението си в присъствена форма след тестване.
  2. Тестването за учениците от I смяна започва от 7:30 часа в класните им стаи.


2. В ОРЕС
продължават учениците от:

  • Xа, XIIа, XIIб, XIIв, XIIг, XIIд и XIIе клас
  • XIа, XIб, XIв, XIг, XIд и XIе клас

ЗАПОВЕД № РД 11-289/ 9.12.2021 г. НА ДИРЕКТОРА -> виж


Заповед за преминаване на учениците в дневна форма на обучение в електронна среда -> виж

Откриване на учебната 2021/2022 година -> виж

Уважаеми родители, ученици и колеги за първи път в историята на Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров", ще излъчи онлайн откриване на учебната 2021/2022 година.

Откриването започва в 9:00 часа. Линк към YouTube: https://youtu.be/UGss3ye5hHQ

Приятно гледане! Успешна и ползотворна учебна година! Заповед за преминаване на учениците в дневна форма на обучение в електронна среда -> виж


Регистрация на родител в Школо: https://www.shkolo.bg/blog/nov-roditel/

Регистрация на ученик в Школо: https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik/


Предстоящи родителски срещи по паралелки ----> изтегли тук

Програма за откриване на учебната 2021/2022 година ----> изтегли тук

Списък учебници за учебната 2021/2022 година ----> изтегли тук

Начало и край на учебния ден за учебната 2021/2022 година ---> изтегли тук

Информация за родителите на деца записани в I и VIII клас държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година ---> изтегли тук

Последно променен на Събота, 15 Януари 2022 10:45