FuturEnergia 2010 online debate Drucken
Mittwoch, den 24. Februar 2010 um 08:47 Uhr

От 7 до 18 декември 2009г в Копенхаген се проведе конференция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (COP15). Държавни ръководители от целия свят се събраха за да се споразумеят за ограничения на емисиите на парниковите газове и промените в климата.

Учениците на ГПЧЕ Н.Й.Вапцаровимаха възможност да задават въпроси относно проведената конференция на Nadia Weekes-главен редактор и завеждащ информационно обслужване и новини за околната среда на ENDS Europe. В online дебата участваха и ученици от Полша, Гърция, Румъния и Португалия.

Подробности на:

http://www.futurenergia.org//intern/shared/img/futurenergia2007/fe2009/Chat_transcript_11