2 ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ Drucken
Dienstag, den 02. Februar 2010 um 13:32 Uhr
Блатата са пречиствателните станции на Земята

Чували ли сте, че на земята съществуват местности, които “работят”като пречиствателни станции, но без сложни системи от канали, модерни технологии, електричество  и всякакви съвременни устройства? Процесът на самопречистване на преминаващите през тях води прави блатата уникални. Тъй като често се смятат за ненужни, дори пречещи на човека природни местности, хората не подозират за значимоста им. Блатата заедно с торфищата, мочурищата и всички водни площи, които не са по-дълбоки от 6 метра носят общото название ВЛАЖНИ ЗОНИ.

Световният ден 2 февруари се чества официално, тъй като на тази дата през 1971г. в град Рамсар, Иран е подписата официално Конвенция за влажните зони с международно значение.

България е 8 страна подписала Конвенцията. В списъка с Рамсарските обекти в България влизат резерват “Сребърна”, Аркутино, природната забележителност Дуранкулак, Атанасовското езеро, защитената местност Шабла и някои други.