ГПЧЕ с Европейски знак за качество Drucken
Montag, den 21. Dezember 2009 um 13:30 Uhr

Със сертификат „Европейски езиков знак” бе отличена Гимназия с преподаване на чужди езици „Н. Вапцаров” на валоризациоонната конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси, провела се на 18 декември в София. Европейският езиков знак е инициатива на Европейския cъюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение. Той е въведен от Европейската комисия, Главна дирекция "Образование и култура" и се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. От номинираните за 2009 година български кандидатури с най-висок резултат е проектът „Равенство в различието” с координатор Паулина Десева.

По идея на г-жа Милена Стоянова през 2009 година група ученици и учители, сред които г-жа Младенка Събева, станаха съавтори на сборника на английски език „Азбука на толерантността” и спечелиха правото проектът на шуменската езикова гимназия да бъде качен в база данни на европейската комисия за образование и култура с добри практики в областта на чуждоезиковото обучение

(http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm)

Сертификатът се издава от името на Европейската комисия и носи подписа на европейския комисар по многоезичие – Леонард Орбан. ГПЧЕ „Н. Вапцаров” получава правото да използва логото на инициативата в кореспонденция, публикации и ще носи Европейски знак за качество в чуждоезиковото обучение. Амбицията на шуменския екип е сборникът да бъде многоезичен.