Лятно училище на остров Крит Drucken
Donnerstag, den 30. Juli 2009 um 16:53 Uhr

От 5-ти до 10- ти Юли 2009 г.в град Ретимо, остров Крит, Гърция, се проведе Лятното училище на Европейския проект Космос, финансиран по eContentPlus програмата на Европейския съюз. В семинарите взеха участие учители и преподаватели от Австрия, България, Гърция, Испания, Португалия, Холандия, Франция. Сред тях бяха Анета Маринова от ГПЧЕ „ Н. Вапцаров” и Силвина Симеонова от ПМГ „ Н. Попович”, гр Шумен.; Петя Костадинова и Сашка Миланова от МГ „ Д-р П. Берон” гр. Варна. Участието на българските учители бе финансирано от ЦРЧР по секторна програма „Коменски” - Програма „ Учене през целия живот”.

Основните лекции бяха изнесени от професор Йоанис Папамасторакис, директор на Обсерваторията „Скинакас” и от професор Абебе Кебебе – NC A@T State University – USA. Те се спряха на значението на новите технологии за съвременните астрономически постижения и образование, и на развитието на общества за практическа астрономия.

По време на семинарите участниците в лятното училище придобиха основни умения за работа с метаданни, обработиха и качиха подготвените от тях сценарии в хранилището на Космос – портала. Участваха в практически семинари за образователните приложения на „ Second Life” и “ Virtual Worlds” програмите. Запознаха се и получиха кодове за работа с мрежата от дистанционно – управляеми телескопи “Discovery Space”. Всички участници ще имат възможност да включат учениците от своите училища в IASCинтернационална програма за ученици за търсене на астероиди.

Новите технологии могат да променят значително образователния процес. Учениците могат да участват в реални изследователски проекти. Могат. Да си пожелаем това да се случи и в ГПЧЕ „ Н. Вапцаров” през новата учебна година!