Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
ДЗИ и НВО PDF Drucken E-Mail

Заповед №РД09-1805/31.08.2021 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на НВО през учебната 2021/2022 година

ДАТИ за провеждане на националното външно оценяване за X клас, както следва:

-Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 09,00 ч.

- Математика - 16 юни 2022 г., начало 09,00 ч.

- Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

- Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) - по график в периода 20-22 юни 2022 г.

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

ДАТИ за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

- Български език и литература - 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

- Втори задължителен зрелостен изпит - 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2022 г. - 3 юни 2022 г.

Сесия август-септември

- Български език и литература - 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

- Втори задължителен зрелостен изпит - 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода

29 август 2022 г. - 02 септември 2022 г.