Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Заедно в изкуствата и в спорта PDF Print E-mail
Written by Цветанка Иванова   
Saturday, 24 September 2022 22:15

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2022/2023г., в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" ще бъдат сформирани два отбора по волейбол.

Цели на  Програмата са: засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, постоянство, отговорност, дисциплинираност. Физическата активност оказва силно положително въздействие върху  здравето на учениците и умението им за самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Ръководител на отборите ще бъде учител, който работи в училище.

Програмата ще стартира дейността си от м. септември 2022г.

Информация за националната програма   виж

Last Updated on Monday, 26 September 2022 07:59