Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Олимпиади и състезания PDF Print E-mail

Национални олимпиади и състезания за учебната 2022/2023 година

Заповед №РД 09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2022/2023 година.

Заповед №РД 11-125/17.10.2022 г. за утвърждаване на график за организиране и провеждане на общински кръг на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров"

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 • дата на провеждане: 15.10.2022 г., начален час: 10:00 часа
 • място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • дата на провеждане: 15.10.2022 г., начален час: 13:00 часа
 • място на провеждане: ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен

Декларация за информирано съгласие на ученик (навършил 16  годишна възраст), участник в олимпиада/ състезание

Декларация за информирано съгласие на родител/ настойник/ попечител на участник олимпиада/ състезание

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

общински кръг

 • дата на провеждане: 21.01.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 25.02.2023 г., начален час:  9:00 ч.
 • място на провеждане: СУ "Панайот Волов"– гр. Шумен

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

общински кръг

 • дата на провеждане: 14.01.2023 г., начален час 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 01.02.2023 г., начален час:  9:00 ч.
 • място на провеждане: ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Шумен

НЕМСКИ ЕЗИК

общински кръг

 • дата на провеждане: 07.01.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 05.02.2023 г., начален час:  14:00 ч.
 • място на провеждане: ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Шумен

РУСКИ ЕЗИК

общински кръг

 • дата на провеждане: 07.01.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 04.02.2023 г., начален час:  9:00 ч.
 • място на провеждане: СУ "Сава Доброплодни"– гр. Шумен

МАТЕМАТИКА

общински кръг

 • дата на провеждане: 10.12.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 12.02.2023 г., начален час: 9:00 ч.
 • място на провеждане: ППМГ "Нанчо Попович" – гр. Шумен

ИНФОРМАТИКА

общински кръг

 • дата на провеждане: 07.01.2023 г., начален час: 13:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 04.02.2023 г., начален час: 9:00 ч.
 • място на провеждане: ППМГ "Нанчо Попович" – гр. Шумен

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

общински кръг

 • дата на провеждане: 11.12.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: до 19.02.2023 г.
 • място на провеждане: ППМГ "Нанчо Попович" – гр. Шумен

ФИЛОСОФИЯ

общински кръг

 • дата на провеждане: 15.01.2023 г., начален час: 13:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 04.02.2023 г., начален час: 9:00 ч.
 • място на провеждане:  СУ "Васил Левски"– гр. Шумен

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

общински кръг

 • дата на провеждане: 15.01.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 26.02.2023 г., начален час:  9:00 ч.
 • място на провеждане:  СУ "Васил Левски"– гр. Шумен

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

общински кръг

 • дата на провеждане: 14.01.2023 г., начален час: 13:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 18.02.2023 г., начален час:  9:00 ч.
 • място на провеждане:  СУ "Васил Левски"– гр. Шумен

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

 • дата на провеждане: 25.02.2023 г., начален час: 9:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: до 17.03.2023 г.
 • място на провеждане:  СУ "Васил Левски"– гр. Шумен

ФИЗИКА

общински кръг

 • дата на провеждане: 13.01.2023 г., начален час: 13:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 18.02.2023 г., начален час:  14:00 ч.
 • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

общински кръг

 • дата на провеждане: 22.01.2023 г., начален час: 09:00 ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 11.02.2023 г. , начален час: 14:00 ч.
 • място на провеждане: ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

общински кръг

 • дата на провеждане: 28.01.2023 г., начален час: 09:00ч.

областен кръг

 • дата на провеждане: 19.02.2023г. , начален час: 9:00 ч.
 • място на провеждане:  ПГ по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен