Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Вътрешноучилищен проект: „България е ...” PDF Drucken E-Mail

В училище стартира вътрешно-училищен проект на тема „България е ...”  Какво е България за мен, за теб, за всички нас, за света?...Какво не е България и какво не трябва да бъде?...

На тези и на още много други въпроси можем да дадем отговор, включвайки се в екипа за работа по проекта. Темата позволява широко участие на ученици и преподаватели по всички предмети. В екипа са добре дошли не само ученици с добри предварителни знания, но и такива, които работят добре с компютър, които имат добри комуникативни умения или организаторски способности, които имат възможности за целенасочена работа.

Участието в работата по този проект дава възможност да се излезе извън учебника, да се развият изключително полезни за съвременния живот качества и умения, като поемане на отговорност, критичност и самокритичност, толерантност, комуникативност, решаване на конфликти работа в екип, умения за презентиране, които биха били необходими в изграждането на бъдещата професионална кариера. /2006/07уч.г./