Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
График за самостоятелна форма на обучение PDF Print E-mail

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 г.

изтегли   ------> график

График за провеждане на изпити на ученици от самостоятелна форма на обучение през 2021/2022 учебна година - - > Изтегли

Съобщение за изпити

1. Поправителни изпити

2. Приравнителни изпити

3. Приравнителни изпити

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

поправителни изпити през   септемврийска сесия  2019/2020 уч. год.

XI клас   самостоятелна форма  на  обучение   - - - - Изтегли

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА изпити за промяна на оценката

Поправителни изпити

ПРЕЗ   ЮНСКАТА СЕСИЯ   2019/2020 уч. год.

XI клас самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Съобщение за изпити

- - - > download

Г Р А Ф И К

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

Изпити за определяне на годишна оценка

ПРЕЗ   МАЙСКАТА СЕСИЯ   2019/2020 уч. год.

XII клас   самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за промяна на годишна оценка/поправителни изпити

ПРЕЗ   СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ   2017/2018уч. год.

ІX клас  и X самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

изтегли - - - > ГРАФИК

График за  провеждане на  изпити за определяне на срочна/годишна оценка

ПРЕЗ   ЮНСКАТА РЕДОВНА СЕСИЯ   2017/2018уч. год. ІX клас самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

X клас   самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК