Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
График за провеждане на изпити PDF Print E-mail

2021/2022 учебна година

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през септемврийска сесия 2021/2022 учебна година IX клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителен изпит през декемврийска сесия 2021/2022 учебна година X клас за определяне на

крайна оценка по Немски език (ЗУЧ-ООП)

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК