Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Образци на документи PDF Print E-mail

Заявление до класен ръководител за освобождаване до три дни  - - - - - -> изтегли

Заявление до директора за  освобождаване до седем дни            - - - - - -> изтегли

Заявление ИУЧ-9-клас.doc - - - - - -> изтегли

Заявление-ИУЧ-10-klas.docx - - - - - -> изтегли

Заявление-ФВС-11-12-klas.doc - - - - - -> изтегли

Заявление-ФУЧ-9-клас.docx - - - - - -> изтегли

Преместване на ученик:

Уведомление за издаване на удостоверение за преместване на ученик- - - - - ->изтегли

Декларация за информирано съгласие на родител при приемане на ученик- - - - - ->изтегли

Предоставяне на удостоверение за преместване и други документи за записване в приемащото училище- -  - - ->изтегли

Заявление за преместване - от родителя до директора на училището, в което се е обучавал ученикът- - - - - ->изтегли