Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Стипендии PDF Print E-mail

Стипендии I срок на учебната 2022/2023 г.

Съобщение - - - - > download

Правила за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров"- - - - > download

Заявление - Декларация - - - > download format pdf or doxc

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - - - - > download

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на МС от 01.02.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. - - - - > download