Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
КОНКУРС НА НАСА за есе PDF Print E-mail
Wednesday, 03 October 2012 11:12


NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО”РОЖЕН”, БАН
АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ В БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗИРАТ ЗА БЪЛГАРИЯ

КОНКУРС НА НАСА
за ученици от 5 до 12 клас
Екипът на космическата програма Касини организира международен конкурс за есе. Изберете един от трите обекта: спътника Пан, пръстена F и Сатурн и пръстените му. Напишете убедително, интересно есе, в което от научна гледна точка обосновете вашия избор. Опишете защо избраната от вас цел е най-добрият избор да се научи повече за Сатурн, неговите пръстени и луни.
Крайният срок за изпращане на есетата е
                             24.10.2012 год.
Условията за участие в конкурса на НАСА за
България можете да намерите на адрес:                      http://www.innovativeteachersbg.org/Cassinicontest/cassinicontest.html

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ, БАН
С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ "РОЖЕН"
АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ В БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗИРАТ ЗА БЪЛГАРИЯ
КОНКУРС ЗА ЕСЕ
"Учен от екипа на Касини за един ден"
Екипът на космическата мисия Касини организира международен конкурс за есе.
В конкурса могат да участват екипи от ученици на вързаст от 5 до 12 клас.
Участниците трябва да изберат един от трите обекта: спътника Пан, пръстен F и Сатурн и пръстените му, на които космическата сонда Касини да получи изображение. Напишете убедително, интересно есе, в което от научна гледна точка обосновете вашия избор. Опишете защо избраната от вас цел е най-добрият избор да се научи повече за Сатурн, неговите пръстени и луни.
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm
Крайният срок за изпращане на есетата за България е  24.10.2012 година.
Комисия от професионални астрономи ще разгледа есетата и ще избере най-добрите.
Те ще бъдат публикувани в уеб-страницата на конкурса на НАСА.
Всички участници ще получат сертификати за участие, а екипите на най-добрите есета ще имат възможността да участват в наблюдения с екипи от професионални астрономи с телескопите на Националната астрономическа обсерватория "Рожен".
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
"Учен от екипа на Касини за един ден"

Конкурсът е за есе по една от темите :
Спътникът Пан, Пръстенът F на планетата Сатурн и Сатурн и неговите пръстени.
Запознайте се с Космическата мисия Касини, с наблюденията и изследванията на Сатурн, пръстените и луните му, разгледайте изображенията, получени с космическата сонда. Дискутирайте, обмислете и напишете есе, в което обосновавате вашия избор за цел за изследване от космическата мисия Касини.
http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm
В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас.
Учениците могат да работят сами или в екип до 4 ученика.
Всички есета трябва да са написани от участниците. Есета съдържащи заимстван текст се дисквалифицират.
Всеки ученик може да участва само с едно есе.
Есетата не трябва да са по-дълги от 500 думи. В противен случай няма да се разглеждат.
Имената и информацията за контакт влизат в ограничението от 500 думи. Есето съдържа само текст, без изображения и атачвани файлове. Есето трябва да е написано на български и английски език. Есето ще се оценява за: научна достоверност, оригиналност и задълбоченост, добро владеене на български и английски език.

Есетата ще бъдат оценявани в три направления:
Спътникът Пан, Пръстенът F и Сатурн и пръстените му.

Есетата ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:
5-6 клас
7-8 клас
9-12 клас
Есетата трябва да бъдат изпратени от учител-ръководител на екипа или родител на ученик, участващ самостоятелно в конкурса. Есето трябва да бъде изпратено като Doc-файл.
Допълнително в писмото, което придружава есето, учителят или родителят трябва да изпрати следната информация:
трите имена на участниците, клас, училище, пощенски адрес, е-mail,
както и за учителя/родител: трите имена, телефон за връзка, пощенски адрес и е-mail.
Есетата и допълнителната информация изпращайте на е-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Есетата ще бъдат оценявани от комисия от професионални астрономи. Класирането на комисията е окончателно. Отличените есета ще бъдат публикувани в бълграската страница на конкурса и в страницата на НАСА за космическата мисия Касини. Екипите на най-добрите есета ще бъдат поканени да участват в наблюдения с телескопите на Националната астрономическа обсерватория-Рожен.
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА Е 24.10.2012 год.
Отличените есета ще бъдат обявени до 10.11.2012 година.

Last Updated on Wednesday, 03 October 2012 11:19