Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
„ДЪГА 2012” PDF Print E-mail

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  ЗА ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА – ЗАНКА-УНГАРИЯ

 

Целите на конкурса са:

  • принос за създаване на щастливо детство в мирен свят чрез използване на средствата на изкуството,
  • представяне на резултатите на визуалното и художественото образование практикувани в обществото на подрастващите,
  • сравняване на международните творби на децата
  • засилване на международните културни връзки.

Условия за участие: Години: от 4 до 18 години
Тема: неопределена, например: представяне на твоята обстановка, хората около теб, игри, преживявания, национални обичаи и т. н.
Техники: всякакви, например:
-    рисунка, пастел, акварел, масло, туш
-    дърворезба, линогравюра
-    мозайка, батик, тъкани, пластични, емайл
-    фотография, компютърна графика, видео филм, CD – презентации

Размери: за рисунки, без паспарту до 50 х 70 см
                 за други техники няма ограничения
Други условия:
-    най-много до три творби за участник
-    при колективно участие до 30 творби за студио по изкуства
-    творбите трябва да са създадени през 2011 или 2012 години, да са оригинални и да не са изпращани на други конкурси
Моля, напишете четливо на английски, немски, руски или унгарски език посочената по-долу информация на хартия, закрепена на гърба на творбата:
-    наименование на творбата /title of the work
-    име на автора /the name of the child creating it
-    години /age
-    националност, държава /nationality, country
-    адрес /adress
-    име на институцията, изпратила творбата /name of the institucion
-    точен адрес /adress
Моля изпратете обобщаващ списък на творбите, изпратени на конкурса, съдържащ името на организацията, адреса, имената на всеки художник, възраст и заглавие.

Адрес за получаване:
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kht.
Gyermekalkotások Galériája
8251 Zánka
Hungary

Последната дата за получаване на творбите на посочения адрес е  10.03.2012 г.

Творби, повредени, късно получени или с непълна информация, няма да бъдат разглеждани.
Творбите няма да бъдат връщани.
Организаторите на конкурса  запазват пълни права над изпратените за участие творби.
Избраните от журито творби ще бъдат включени в колекцията на Галерията за детско изкуство в град Занка и в качеството на тяхна собственост ще бъдат изпращани на  изложби в Унгария или в други страни.
Некласираните творби могат да бъдат изпращани на други конкурси или да бъдат използвани за представителни или благотворителни цели.

Оценка на творбите:
Творбите изпратени на нашия конкурс ще бъдат оценявани от художници, учители по изобразително изкуство и оценяващо жури, формирано от експерти по детско изкуство.

Отличията са: Голямата награда, Награда за възрастова група, Специална награда, Златен, Сребърен и Бронзов диплом.


Наградените автори ще бъдат поканени за връчване на отличията при откриване на изложбата.