Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Учители 2019/2020 уч.г. ПДФ Печат Е-мейл

 

Име Презиме Фамилия Длъжност Предметна област ПКС
Димо Чавдаров Георгиев Директор, училище
История и цивилизация
ПКС V - ДИУУ София
Паулина Димова Десева Заместник-директор, учебна дейност
Руски език
ПКС II - ДИКПО Варна
Йорданка Филипова Фучик Заместник-директор, учебна дейност Информатика и информационни технологии ПКС IV - ДИКПО Варна
Йорданка Калчева Петкова Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
Информатика и информационни технологии

Десислава Георгиева Капитанова Педагогически съветник
Обществени науки
ПКС V - ДКПРПС Бургас
Светлозар Димитров Георгиев Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС II - ДИУУ София
Мирослав Веселинов Дяков Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС V - ДИКПО Варна
Галина Митева Пенкова - Котева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ДИКПО Варна
Жана Вълчева Недекова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС II - ДИКПО Варна
Виолета Цончева Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ШУ Шумен
Любомир Тошев Делев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Български език и литература
ПКС I - ШУ Шумен
Павлета Маринова Георгиева Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС III - ДИКПО Варна
Милена Тошкова Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС IV - ДИКПО Варна
Ивайло Лозанов Горчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Станислава Божидарова Стоянова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Вяра Николаева Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Стефан Веселинов Гандев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС V - СУ София
Кремена Петева Димова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

ПКС IV - ДКПРПС Бургас

Йоана Енчева Данева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език
ПКС IV - Уни Бургас
Жанета Милкова Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Английски език

ПКС IV - Уни Бургас

Валентина Минчева Рашкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

ПКС IV - Уни Бургас

Айля Реджеб Илиязова Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език
ПКС I - ШУ Шумен
Йорданка Николова Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език
ПКС V - Уни Бургас
Елена Славова Методиева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език ПКС IV - ДИКПО Варна
Цветанка Атанасова Йорданова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Диана Миткова Данова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

Росица Венелинова Василева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Немски език

ПКС IV - Уни Бургас

Ивалина Диянова Дамянова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Руски език

Ясенка Страхилова Трайчева Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС II - ДИКПО Варна
Ирина Иванова Апостолова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС IV - ДИКПО Варна
Галина Иванова Тонева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС IV - ДИКПО Варна
Янка Христова Станева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Математика
ПКС IV - Уни Бургас
Марияна Милкова Нишкова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Математика;  Информатика и информационни технологии

ПКС V - ДКПРПС Бургас

Мая Тодорова Чанева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Информатика и информационни технологии

ПКС IV - ДИКПО Варна

Георги Атанасов Занков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация
Валя Стоянова Милева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация; География и икономика ПКС IV - ДИКПО Варна
Надя Цветанова Христова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап История и цивилизация

ПКС IV - ДКПРПС

Бургас

Златина Пламенова Димова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
География и икономика

ПКС V - ДИКПО Варна

Здравка Стоянова Върбанова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Обществени науки

ПКС V - ДКПРПС Бургас

Георги Сергеев Георгиев Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Обществени науки
Марияна Георгиева Димитрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физика и астрономия
ПКС IV - ДИКПО Варна
Анета Иванова Маринова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физика и астрономия
ПКС II - ДИКПО Варна
Калинка Георгиева Величкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Химия и опазване на околната среда

ПКС IV - ДКПРПС

Бургас

Мария Йорданова Тодорова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Химия и опазване на околната среда
ПКС IV - ДКПРПС Бургас
Светлана Лазарова Петрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Биология и здравно образование
ПКС II - ДИКПО Варна
Мария Стоянова Динева Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Биология и здравно образование
ПКС V - ДИУУ София
Росица Горанова Йорданова Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Музика
Дарина Славкова Янакева Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Изобразително изкуство

Светослав Илиев Енчев Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС IV - Уни Бургас
Димитър Костадинов Димитров Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС IV - Уни Бургас
Силвия Петкова Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС IV - Уни Бургас
Николай Нелков Аршинков Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Физическа култура и спорт
ПКС IV - Уни Бургас