График за провеждане на изпити Print

2021/2022 учебна година

Г Р А Ф И К  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

приравнителен изпит през сесия март 2021/2022 учебна година VIII клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителен изпит през сесия март 2021/2022 учебна година X клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителни изпити през сесия март 2021/2022 учебна година XI клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителен изпит през септемврийска сесия 2021/2022 учебна година IX клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителен изпит през декемврийска сесия 2021/2022 учебна година X клас за определяне на

крайна оценка по Немски език (ЗУЧ-ООП)

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителни изпити през февруарска сесия 2021/2022 учебна година XБ клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

приравнителни изпити през февруарска сесия 2021/2022 учебна година XВ клас

дневна форма на обучение - - - > ГРАФИК

 

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за определяне на срочна оценка през февруарска сесия 2021/2022 учебна година XI и XII клас

дневна форма на обучение XI клас - - - > ГРАФИК

дневна форма на обучение XI клас - - - > ГРАФИК

дневна форма на обучение XI клас - - - > ГРАФИК

дневна форма на обучение XI клас - - - > ГРАФИК

дневна форма на обучение XII клас - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за определяне на срочна оценка през юнска сесия 2021/2022 учебна година XI клас

Съобщение за изпити за XI  клас- - > Изтегли

Съобщение за изпити за XI  клас- - > Изтегли

изпити за определяне на срочна оценка през юлска сесия 2021/2022 учебна година XI клас

Съобщение за изпити за XI  клас- - > Изтегли