Обществен съвет (3.XII.2021-3.XII.2023 г.) Drucken
Geschrieben von: Цветанка Иванова   
Samstag, den 11. Dezember 2021 um 22:37 Uhr

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за поименен състав на редовните и резервните членове на Обществения съвет-----> изтегли тук

Заповед на директора на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров” за избор на председател на Обществения съвет----> изтегли тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Zuletzt aktualisiert am Sonntag, den 12. Dezember 2021 um 00:10 Uhr