Стипендии Drucken

Стипендии - ІI срок на учебната 2019/2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ -Изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ -ДЕКЛАРАЦИЯ - Изтегли

Декларация за доходи - Изтегли

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование


Стипендии - за учебната 2017/2018 г.

Правила за отпускане на стипендии - Изтегли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Правила за отпускане на стипендии на учениците след завършено основно образование в ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров”