График за допълнителен час по ФВС Print

График за провеждане на ДЧ по ФВС - II срок 2021/2022 г. - - - - > download