График за приемно време Печат

Г Р А Ф И К

за приемно време на ръководството, класните ръководители, педагогически специалисти

през I срок на учебната 2019/2020 г.- download