График за самостоятелна форма на обучение Drucken

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА изпити за промяна на оценката

Поправителни изпити

ПРЕЗ   ЮНСКАТА СЕСИЯ   2019/2020 уч. год.

XI клас самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

 

Съобщение за изпити

- - - > download

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

Изпити за определяне на годишна оценка

ПРЕЗ   МАЙСКАТА СЕСИЯ   2019/2020 уч. год.

XII клас   самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

 

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

изпити за промяна на годишна оценка/поправителни изпити

ПРЕЗ   СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ   2017/2018уч. год.

ІX клас  и X самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Г Р А Ф И К за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

изтегли - - - > ГРАФИК

График за  провеждане на  изпити за определяне на срочна/годишна оценка

ПРЕЗ   ЮНСКАТА РЕДОВНА СЕСИЯ   2017/2018уч. год. ІX клас самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

X клас   самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК