График за консултации Печат

Г Р А Ф И К

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през II срок на учебната 2018/2019 год. download

през I срок на учебната 2018/2019 год. download