Участваме и променяме климата в училище Drucken

Проектът е финансиран от Министерството на околната среда и водите на стойност 4980 лева. 

Посланието на проекта е:

Алтернатива на унищожаването и разхищението на ресурси и природни дадености има!

С общи усилия и лично отношение можем да променим «климата» в училище и екологичното си поведение към околната среда.

 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ:

  • Създаване на природонаучен екокът във фоайето на третия етаж, в стъклените витрини на който ще бъдат изложени препарирани животински видове с кратка информация и символиката на Червената книга /EX - Extinct– изчезнал вид, CR – Critically Endangered – застрашен вид, VU - Vulnerable – уязвим вид /.
  • Изработване от учениците на презентации и клипове за застрашени и изчезващи биологични видове, живеещи на територията на България и включени в Червената книга, както и на материали на екологична тематика.
  • Закупуване на дисплей за фоайето  на първия етаж до централния вход, на който да се прожектират изработените интерактивни материали.
  • Обучение на „зелени екскурзоводи” и „зелени доброволци”, които да подготвят разяснителни беседи на английски, немски, френски и руски език за ролята и отговорността на хората за опазване на околната среда.
  •  Аранжиране на саксии с цветя до екокъта.
  • Целогодишно събиране на хартия за рециклиране, на изразходвани батерии и грижи за компостера в двора на училището.
  • Съставяне на наръчник на младия природолюбител, като всеки от нас има възможност да предложи идеи за промяна на училищната среда /нашия „ойкос” – класните стаи, библиотеката, училищните коридори, двора/.

 

Нека да се опитаме с общи усилия през учебната 2012/2013 година да променим «климата» в училище!

Постер1

Постер2

Постер3

Снимки от галерия

                                                                             Паулина Десева