Седми национален исторически конкурс 2012-2013 - Фондация „Ценности” Drucken

Под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката
За ученици от 8 до 12 клас
Толерантността на българския народ – заедно, въпреки различията

Условия за участие:
• Допускат се ученици от всички видове училища, на възраст от 14 до 19 години.
• Могат да бъдат представени индивидуални и групови разработки.
• Изследването може да се извърши самостоятелно или с научен ръководител.
• Разработката (1 екземпляр) се придружава от попълнен формуляр за участие в конкурса и не се връща обратно на участника.
• Краен срок за изпращане на разработките: 15 февруари 2013 година.
• Оценката на журито е окончателна и не подлежи на промяна.
• Наградите на победителите ще бъдат връчени през месец май 2013 година.
• Допълнителна информация ще бъде предоставена на участниците в конкурса на интернет-страницата:
www.values.bg/history/

Награди:
- Една първа награда от 1000 лв.
- Две втори награди по 500 лв.
- Три трети награди по 300 лв.
- Девет поощрителни награди по 200 лв.
- Шест награди за научно ръководство по 200 лв.


За повече информация:
Фондация „Ценности”; http:
www.values.bg
София 1000, п.к. 1302; тел. 02 988 12 04
e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Ръководител на проекта Лиляна Панова
моб. тел.: 0884 080 415