Неучебни дни Imprimer
Écrit par Йорданка Фучик   
Lundi, 02 Mars 2020 18:22
Със заповед № РД 09-550/02.03.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 4 до 6 март 2020 г. са определени за неучебни за училищата от област Шумен.