Педагогическа консултация по предмети Imprimer

за VIII, IX и XII клас на 11.04.2019г. /четвъртък/  от 18:30ч.

за X и XI клас на 18.04.2019г. /четвъртък/ от 18:30ч.