Педагогическа консултация по предмети Печат

На 12.04.2018 г. в 18.30 часа за VIII; IX и XII клас

ще се проведе педагогическа консултация по предмети.

На 12.04.2018г. учебните часове II смяна са по следния график:

I        час    -   13.30 – 14.00

II       час    -   14.10 – 14.40

III     час    -   14.50 – 15.20

IV     час    -   15.40 – 16.10

V      час    -   16.20 – 16.50

VI     час    -   17.00 – 17.30

VII    час    -   17.40 – 18.10

На 19.04.2018 г. в 18.30 часа за X и XI клас
ще се проведе педагогическа консултация по предмети.

На 19.04.2018г. учебните часове II смяна са по следния график:

I        час    -   13.30 – 14.00

II       час    -   14.10 – 14.40

III     час    -   14.50 – 15.20

IV     час    -   15.40 – 16.10

V      час    -   16.20 – 16.50

VI     час    -   17.00 – 17.30

VII    час    -   17.40 – 18.10