Неучебни дни Печат

СЪС ЗАПОВЕД №РД-25-364/26.02.2018Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 27.02.2018Г. /ВТОРНИК/ И

28.02.2018Г. /СРЯДА/ СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ШУМЕН.