Наши ученици в Дебрецен Печат

От нашето училище бяха избрани 11 ученици да гостуват в унгарския град Дебрецен от 15 до 22 август. Визитата бе по договор за обмен на ученически групи между унгарския град и Шумен. В групата са включени ученици получили призови награди в различни художествено - творчески конкурси и изяви

Програмата по пребиваването на шуменските ученици в Дебрецен включи срещи с изявени творци, както и посещение на Празника на цветята на 20 и 21 август. Учениците бяха настанени в общежитието на студентския спортен комплекс в унгарския град. Това даде  възможност на младежите да обменят идеи и да си сътрудничат за реализиране на съвместни проекти като представители на страни-членки на Европейския съюз.

Жулиен, 10е клас