Две златни купи за ГПЧЕ Drucken

На 10 и 11 април в град Казанлък се проведе национално състезание по публична реч по проект „Граждани на 21 век”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В състезанието участваха училища от София, Пловдив, Русе, Габрово, Дряново, но две от златните купи отпътуваха към ГПЧЕ Шумен. В проекта „Граждани на 21век” се включиха отборите ни по дебати с ръководител Румяна Симеонова.

От близо 80 участника  Виктор Алексиев от ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров” взе втора награда с публично изказване по темата за консуматорската идеология като унищожител на живота, и третата купа грабна Вяра Дойкова също от ГПЧЕ „Н.Й.Вапцаров” с реч на тема „Хората, които не виждаме” /за социалните проблеми на хората с увреждания/. Поздравяваме ги за успешното представяне и пожелаваме на клуб Дебати още много златни купи!