Публични дебати Drucken

На 21.03.2009 в Актовата зала на ГПЧЕ – Шумен се проведоха публични дебати между ГПЧЕ – Шумен, Езикова гимназия – Хасково и Професионална гимназия по икономика – Шумен. Инициатор на събитието е преподавателят по английски език Бен, от Корпуса на мира. Клубът по дебати в Хасково е основан преди една година, всичко става спонтанно след наблюдаване на дебати. Участниците в клуба имат опит от много дебати за това време и дори участват в дебати на английски език, какъвто беше и един от проведените в събота, на тема „Media has the responsibility to be objective?” – „ Медиите имат отговорността да бъдат обективни?”. В дебата, ГПЧЕ Шумен бе представена от Грета, Илияна и Стела от 12а клас, а езикова гимназия Хасково от Атанас, Невена и Пламен. Чрез жребий отборите се разпределиха на утвърждаващи и отрицаващи. В дебата бяха представени статистики, анкети и материали свързани с отговорността на медиите да бъдат обективни.

Интервю с Атанас от Хасково, участник в дебата на английски език :

-          Каква е атмосферата, когато дебатираш?
-          Атмосферата е страхотна, както при всеки мач имаш предпоставка да спечелиш и целия се изчервяваш, особено когато говориш пред много хора.
-          От колко време се занимаваш с това начинание?
-          От основаването му. Досега аз съм провел три дебата.
-          Но са много успешни.
-          Ще видим, но поне има прогрес.
-          Различно ли е за теб, когато дебатираш на английски?
-          По-различно е, ДА, и е по трудно разбира се.
-          Кое е по-трудно – да бъдеш утвърждаващ или отрицаващ в тази тема?
-           Трудно е да се каже, зависи от подготовката и от отбора ти. На мен лично ми харесваше по тази тема утвърждаващи, но моят отбор реши отрицаващи.
-          Според теб медиите обективнни ли са?
-          Не изцяло, защото това е невъзможно, дори и фактите, които представят да са напъло обективни, все пак някой избира кои факти точно да бъдат представени и това показва само едната страна на истината. Това не е обективно. Да бъдеш  субективен не означава да лъжеш, а да изложеш своето мнение  и факти, с които да го подкрепиш.

Интервю с Невена от Хасково, участничка в дебата на английски език :

-          Каква е атмосферата, когато дебатираш?
-          Има тръпка и тя е приятна.
-          От колко време се занимаваш с това начинание?
-          От както клубът заработи и от тогава вече всяка седмица се събираме-          Според теб младите имат ли развитие в България?
-          Да, има възможностти, но младите не са ги открили.
-          Различно ли е, когато дебатираш на английски?
-          Не, не мисля.
-          Кое е по-трудно да бъдеш утвърждаващ или отрицаващ по тази тема?
-          Може би утвърждаващ, защото трябва да покажеш себе си и да проследиш потока на мисълта на отрицаващия отбор.
-          Според теб медиите обективни ли са?
-          Не, не могат винаги да са обективни.

Следващият дебат беше между езиковата гимназия и гимназията по икономика в Шумен на тема „За младите хора е по-добре да живеят в България”. Аргументите на отрицаващия отбор бяха: По-добре е за младите хора да живеят в чужбина заради 1/ По-високият жизнен стандарт, 2/България е царство на връзкарите. Не можеш да се реализираш, разчитайки на своите способности. Аргументите на утвърждаващите : 1/ В България е възможен просперитетът 2/Светът е глобално село и хората са свободни да пътуват и да се учат в чужбина, а в България да се реализират със своя опит и знания 3/ В България хората могат да се възползват от електронните комуникации и да са във връзка със отворения свят. Присъединяването към ЕС дава нови възможности на младите хора да бъдат в своята родина и да работят по европейски проекти.Последният дебат беше импровизиран. Темата  на този вид дебат се обявява 40 мин. преди започването му. Той се игра с вторите отбори на Хасково и Шумен/ дванадести клас/ на тема „Трябва ли да има униформи в училище?”. Аргументите на утвърждаващия отбор бяха: 1/Униформите дават възможност за по-строг контрол на родителите 2/ премахват чувството за социално неравенство 3/ насочват интересите в посока на общността. Отрицаващият отбор заяви следните аргументи: 1/Въвеждането на униформите води до дискриминация, 2/ Накърнява се ПРАВОТО НА ЧОВЕК ДА ИЗБИРА И ДА ГРАДИ СЕБЕ СИ 3/ Не дрехите правят човека - вместо униформи отборът предложи всяко училище да си изработи значки по модел, направен от учениците и те да се носят към облеклото, така както бе проектът за нашата гимназия.         Да не забравим, че за пръв път се качиха на сцената дебатьорите от осми „Е”клас – Кристина, Вероника и Мадлен, които храбро и убедително се противопоставиха на единадесетокласници от Професионалната гимназия по икнономика. Те играха отрицаващи по темата „По-добре е за младите хора да живеят в България”.

Интервю с Росен от езиковата гимназия в Хасково от втори отбор:

-          От колко време се занимаваш с Дебати?
-          От 6 месеца.
-          Приятно ли ти е?
-          Да, много.
-          Какво намираш в дебатите?
-          Намирам, че мога да изградя мое лично мнение, както и да го защитя.
-          Кое е по-трудно да бъдеш утвърждаващ или отрицаващ по тази тема?
-          Мисля, че всеки добър дебатьор може да защити и двете страни, да се подготви и да се обоснове с добри аргументи.
-         Трябва ли да има униформи в училищата?
-          Според мен трябва да има, защото униформата създава усещане за принадлежност към общността.

Интервюто проведе Жулиен Желев от 9е клас