Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Национални програми
Отново заедно PDF Print E-mail
Written by Цветанка Иванова   
Saturday, 24 September 2022 22:15

През учебната 2021/2022 г. Гимназията бе включена в списъка на одобрените за финансиране училища по Национална програма „Отново заедно“. В изпълнение на националната програма през месец август и септември 2022 г. се проведоха ученически туристически пътувания. В изпълнение на националната програма през месец август 2022 г. се проведе ученическо туристическо пътуване до гр. Ахелой с група от 43 ученици от осми, девети и десети клас и 3-ма ръководители.

На 09 септември се завърши шестдневното туристическо пътуване на възпитаниците на ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Шумен, финансирано по НП „Отново заедно“. До гр. Банско пътуваха седемнадесет ученици и един ръководител. В условията на извънучилищна и несемейна среда се реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на участниците.

Last Updated on Tuesday, 04 October 2022 14:17
 
Заедно в изкуствата и в спорта PDF Print E-mail
Written by Цветанка Иванова   
Saturday, 24 September 2022 22:15

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2022/2023г., в Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" ще бъдат сформирани два отбора по волейбол.

Цели на  Програмата са: засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, постоянство, отговорност, дисциплинираност. Физическата активност оказва силно положително въздействие върху  здравето на учениците и умението им за самоконтрол.

Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Ръководител на отборите ще бъде учител, който работи в училище.

Програмата ще стартира дейността си от м. септември 2022г.

Информация за националната програма   виж

Last Updated on Monday, 26 September 2022 07:59