Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Графици
PDF Print E-mail

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

изтегли - - - > ГРАФИК

 

Седмично разписание за І срок на учебната 2017/2018г. download

 
Консултации за ДЗИ PDF Print E-mail

I срок 2017/2018г. download

 
График за контролни и класни PDF Print E-mail

График за входно ниво, контролните и класните работи през I срок на учебната 2017/2018 г.  download

 
График за консултации PDF Print E-mail

Г Р А Ф И К

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през I срок на учебната 2017/2018 год. download

 
График за допълнителен час по ФВС PDF Print E-mail

График за провеждане на ДЧ по ФВС - І срок 2017/18г.    download