Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Графици
График БДП PDF Drucken E-Mail

за учебната 2016/2017 година

DOWNLOAD

 

 
PDF Drucken E-Mail

Седмично разписание за І срок на учебната 2016/2017г. download

Седмично разписание за ІI срок на учебната 2016/2017г. download

 
Консултации за ДЗИ PDF Drucken E-Mail

II срок 2016/2017г. download

 
График за контролни и класни PDF Drucken E-Mail

График за входно ниво, контролните и класните работи през I срок на учебната 2016/2017 г.  download

График за входно ниво, контролните и класните работи през II срок на учебната 2016/2017 г.  download

 
График за консултации PDF Drucken E-Mail

Г Р А Ф И К

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през I срок на учебната 2016/2017 год. download

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през II срок на учебната 2016/2017 год. download