Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Графици
PDF Drucken E-Mail

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици

в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

изтегли - - - > ГРАФИК

График за  провеждане на  изпити за определяне на срочна/годишна оценка

ПРЕЗ   ЮНСКАТА РЕДОВНА СЕСИЯ   2017/2018уч. год. ІX клас самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

X клас   самостоятелна форма  на  обучение

изтегли - - - > ГРАФИК

Седмично разписание за І срок на учебната 2017/2018г. download

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2017/2018г. download

 
Консултации за ДЗИ PDF Drucken E-Mail

I срок 2017/2018г. download

 
График за контролни и класни PDF Drucken E-Mail

График за входно ниво, контролните и класните работи през I срок на учебната 2017/2018 г.  download

График за входно ниво, контролните и класните работи през II срок на учебната 2017/2018 г.  download

 
График за консултации PDF Drucken E-Mail

Г Р А Ф И К

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през I срок на учебната 2017/2018 год. download

за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове

през II срок на учебната 2017/2018 год. download

 
График за допълнителен час по ФВС PDF Drucken E-Mail

График за провеждане на ДЧ по ФВС - І срок 2017/18г.    download

График за провеждане на ДЧ по ФВС - ІІ срок 2017/18г.    download