Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Проекти


Проект на Goethe Institut PDF Drucken E-Mail

ПРОЕКТ НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БАЗОВИ УЧИТЕЛИ

Шуменски студенти в проект на Goethe Institut

„Да преподаваш е яко!“ е кампания на Гьоте-институт България за насърчаване на младите хора в страната, изучаващи немски език в университета, да изберат професията на учител по немски език за свое бъдеще и за квалифициране на учители по немски език в българските училища. Наред с Посолство на Федерална република Германия в България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Дружество на преподавателите по немски език в България, Съюз на германистите в България и „Заедно в час“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е партньор в кампанията. Разговор с Айля Илиязова пред UniMedia, преподавател в университета и ментор на студентите, включили се в инициативата на Гьоте-институт:

„Проектът е изцяло по инициатива на Goethe Institut. Той е пилотен и с огромната надежда (както тяхна така и наша) да не е първи и единствен, а да продължи. Началото му бе поставено на първи юли и ще продължи до 20 декември. От Шумен сме трима колеги, които представяме града като партньор в проекта – Гинка Колева от СУ „Сава Доброплодни” в ролята на базов учител, Росица Василева от ГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров” като базов учител и аз участвам едновременно като методист, защото преподавам Методика в Шуменския университет и като базов учител в ГПЧЕ. Освен от Шумен участват колеги от самия Гьоте институт в София, от сдружение „Фридрих Шилер”, учители не само от езикови гимназии в България, а и от средни училища – Пловдив, Търново. Общо сме 16 колеги от цяла България”.

„Да си учител по немски е „яко“, защото е призвание и смислена житейска мисия, която предлага сигурен кариерен път, гарантиран месечен доход, множество възможности за развитие и подкрепа в немско езичния свят“ – казват инициаторите на кампанията.

„Идеята всъщност е да се мотивират студенти още в самото начало на обучението им (първи и втори курс), да се заинтригува тяхното внимание по посока да станат учители по немски, а не в трети курс да започне да се говори за педагогически профил. Още от първи и втори курс съвсем в началото трябва да се привлече вниманието им и да ги поканим в класната стая. Предвидени са отделно и семинари за базови учители за подготовка т.е. надгражда се университетска подготовка, която те преди години са получили, но условията за работа в съвременното училище би трябвало да са различни вече. Така че и за базовите учители е помислено, както и за студентите, които искат да участват в проекта.

Като базови учители имаме присъствени фази, до сега минаха две такива, предстои трета между 31 октомври и 2 ноември. Това ни е трета последна присъствена база. Първата беше юли, втората – началото на септември. След което имаме три седмична онлайн фаза – всяка седмица трябва да имаме присъствие онлайн от 5 до 7 часа и до 6 часа наблюдения, което ще рече хоспитиране на студенти, които ще участват в проекта. В момента има 10 момичета и момчета записани за проекта на Гьоте-институт и чакам още желаещи от 4-ти курс. Предполагам, че ще се събере група от 12 човека. Тяхното участие в проекта се води „хоспитиране”, но нямащо нищо общо с програмата, която например 3-ти и 4-ти курс имат заложена като хоспитиране по принцип в учебен план. Това изцяло се финансира от проекта на Гьоте институт. Няма нищо общо с бюджета на съответното училище или пък с университета, който участва като партньор. За тези шест часа наблюдения студентите ще са подготвени, като преди това ще преминат през онлайн семинар, който ще се проведе през ноември. А самите наблюдения ще се проведат в края на ноември. Те ще имат възможността да наблюдават часове на колегата Колева, на колегата Василева и моите в ГПЧЕ.”

Немският език е един от най-изучаваните чужди езици в българските училища.

„Много добре школувани и подготвени лектори обучават както преподавателите, така и студентите в рамките на проекта – от българска страна имахме една лекторка, имахме от Кайро, от Босна, сега от Германия чакаме лектори. Това са преподаватели, които работят към Гьоте институт, но в различни страни и са пътуващи лектори, за да провеждат семинари и уъркшопи за обучение на учители. Проектът е изключително престижен и аз се радвам, че студенти от Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ участват в него”, каза още Илиязова.

UniMedia

Запис на телевизионното предаване по БНТ 1 "!00% будни" от 16.09.2019г:

https://www.bnt.bg/bg/a/lesno-li-e-da-si-uchitel-razgovor-ss-zabine-brakhmanbose-i-aylya-iliyazova?fbclid=IwAR19sQd0REF3h_dNDU6lNXLoRJ0NdX2oF576nlxmG0e0SgF

 
Проект "Подкрепа за успех" PDF Drucken E-Mail

График юни - септември 2019г.

Всички занятия се провеждат в ПЕГ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Шумен

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 8 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
03.06.2019г. 13:15 стая № 17 2
10.06.2019г. 13:15 стая № 17 2
17.06.2019г. 13:15 стая №17 2

 

 

 

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
04.06.2019г. 11:40 стая № 34 2
11.06.2019г. 11:40 стая № 34 2

Програма и график на допълнително обучение по география и икономика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
05.06.2019г. 12:00 стая №19 2

 

Група "Математика за всеки"

На 04.12.2019 г. в кабинет 18 се проведе публична изява с ученици от 12 клас, включени в група "Математика за всеки" по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на изявата учениците решаваха задачи от ДЗИ по математика от предходни години. Гости на изявата бяха ученици и преподаватели от ПЕГ “Никола Вапцаров“.

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3

 
УЧИТЕЛИ ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ РАЗРАБОТВАТ ПРОГРАМА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ PDF Drucken E-Mail

Международното партньорство „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма“ по Програма „Еразъм+“ цели да изгради устойчиви педагогически и дидактични механизми срещу съвременната проблематика на интернет насилието, речта на омразата, расистките изблици. Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – Шумен участва активно в двугодишната програмна рамка (2016-2018). Групите от учители и ученици, и в по-широк смисъл увлечената по идеята училищна общност в своята цялост, разгърнаха обучения доказващи тяхната креативност и въвеждащи иновативни педагогически практики. Заедно с партньорските училища от Португалия, Италия, Румъния и Турция ПЕГ създаде мрежа на толерантността и разви успешно своето международно сътрудничество.

Заключителната среща, която се проведе в партньорското училище-домакин от турския град Гьоксун, позволи групи от учители да създадат и обсъдят иновативни образователни концепции и учебни материали свързани с превенцията на дискриминацията. Обобщени бяха съвместната работа, изпълнените задачи и добри практики по проекта. Подготвени материали ще бъдат издадени като електронна книга, което доказва огромните възможности на технологиите за образователни платформи и обмен. Училите от ПЕГ участваха в работните срещи и подготвената културна програма.

Последната среща по международното партньорство символично се проведе в една пресечна точка на култури, религии, народи и езици, люлка на цивилизацията на уседналостта и земеделието, изправена пред съвременните предизвикателства за толерантност в един сложен глобализиран свят. Партньорството между училищата и обмяната на педагогически идеи и опит, и разработване на ресурси с конкретен практикум и резултат в реална педагогическа среда е ценен опит и гаранция за успех и предаване на гражданските ценности на взаимното уважение. А уважението към другите поражда и себеуважение и предотвратява конфликти.

Димо Георгиев - учител

Изтегли цялата статия - - - - - - - > 5_Гьоксун_Турция.docx

 
Последици от тормоза PDF Drucken E-Mail

Последици от тормоза. Фотографии и филми срещу насилието.

В периода 4-10 март 2018 г. в гр. Барселос, Португалия, се проведе четвъртата международна работна среща по проект „Превенция на дискриминацията, насилието и расизма”, програма „Еразъм +”. Училището домакин бе AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, а основната тема на срещата - последствията от тормоза, филмови ателиета за превенция и спиране на насилието.

Арина Христова – 10 а клас

Ивайло Койчев – 11 в клас

Изтегли цялата статия - - - - - - - >  4_Барселос_Португалия.docx

 
ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА PDF Drucken E-Mail

ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА (ОНЛАЙН ТОРМОЗ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ) – ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТОЛЕРАТНОСТ

A little Consideration, a little Thought for Others, makes all the difference.

A. Milne

Изтегли цялата статия - - - - - - - > 3_ПРЕВЕНЦИЯ-НА-РЕЧТА-НА-ОМРАЗАТА.docx

Речта на омразата се състои от думи, жестове или визуални материали (снимки, рисунки или видео), които унижават, обиждат или призовават за насилие срещу определени хора, заради принадлежността им към дадена група – социална, религиозна, етническа; се среща много често в интернет, където лесно могат да се създадат големи групи, които подкрепят агресията и омразата към даден човек или група хора; може да бъде форма на онлайн тормоз. Може да премине в радикализация; се различава от свободата на словото , защото нарушава правата на засегнатите и би могла да доведе до реално насилие.

Училището не е просто подготовка за живота – то е голяма част от живота на децата, място, където те растат, учат, намират приятели, експериментират и търсят отговор на въпроса „Кой съм Аз?“. В голяма степен това се случва, когато децата могат да видят себе си през очите на другите и така да научат, че именно различните преживявания, нагласи, отношения и вярвания са нещата, които ни обогатяват. По време на израстването си в училище, децата се срещат с много различия. Не е изключено в класа да има дете със специфични нужди или дете от друг етнос, друга религия или раса. Затова е от ключово значение възрастните да покажем, че макар и с някои особености, хората имаме повече прилики, отколкото разлики – всички изпитваме радост или тъга, обичаме някого. Такъв разговор ще направи децата по-чувствителни по темата за речта на омразата, както в истинския свят, така и в интернет.

Димо Георгиев - учител

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 6