Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Училищни проекти
Сайт на проекта към ЮНЕСКО "Участваме и променяме климата в училище" PDF Drucken E-Mail

www.lffgpche.uchenici.bg

 
Участваме и променяме климата в училище PDF Drucken E-Mail

Проектът е финансиран от Министерството на околната среда и водите на стойност 4980 лева. 

Посланието на проекта е:

Алтернатива на унищожаването и разхищението на ресурси и природни дадености има!

С общи усилия и лично отношение можем да променим «климата» в училище и екологичното си поведение към околната среда.

 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ:

  • Създаване на природонаучен екокът във фоайето на третия етаж, в стъклените витрини на който ще бъдат изложени препарирани животински видове с кратка информация и символиката на Червената книга /EX - Extinct– изчезнал вид, CR – Critically Endangered – застрашен вид, VU - Vulnerable – уязвим вид /.
  • Изработване от учениците на презентации и клипове за застрашени и изчезващи биологични видове, живеещи на територията на България и включени в Червената книга, както и на материали на екологична тематика.
  • Закупуване на дисплей за фоайето  на първия етаж до централния вход, на който да се прожектират изработените интерактивни материали.
  • Обучение на „зелени екскурзоводи” и „зелени доброволци”, които да подготвят разяснителни беседи на английски, немски, френски и руски език за ролята и отговорността на хората за опазване на околната среда.
  •  Аранжиране на саксии с цветя до екокъта.
  • Целогодишно събиране на хартия за рециклиране, на изразходвани батерии и грижи за компостера в двора на училището.
  • Съставяне на наръчник на младия природолюбител, като всеки от нас има възможност да предложи идеи за промяна на училищната среда /нашия „ойкос” – класните стаи, библиотеката, училищните коридори, двора/.

 

Нека да се опитаме с общи усилия през учебната 2012/2013 година да променим «климата» в училище!

Постер1

Постер2

Постер3

Снимки от галерия

                                                                             Паулина Десева

 
Оборудват 4 учебни кабинета по спечелен проект PDF Drucken E-Mail

 

 

Гимназията с преподаване на чужди езици "Н. Й. Вапцаров" в Шумен спечели проект, чрез който ще бъде осигурено модерно оборудване за четири учебни кабинета - по химия, по физика, биология и обществени науки. Проектът „Модернизация и осъвременяване на билингвалното обучение" е на обща стойност 163 000 лв., от които 30% се осигуряват чрез съфинансиране. Той е бил спечелен пред фондация „Америка за България". Официалното откриване на кабинетите вероятно ще е през април, обясни пред Дарик директорът на училището Георги Георгиев.

Интервюто с него може да чуете в прикачения файл. download

 

Цонка ЕФТИМОВА

В гимназията с преподаване на чужди езици Н. Й. Вапцаров“ е към края си обзавеждането на четири модерни кабинета – по химия, по физика, биология и обществени науки. Ремонтът и оборудването на учебните зали са по проект, с който училището кандидатства за финансиране във фондация „Америка за България“.

 

В кабинета по химия монтират обзавеждането, както и мултимедия, с каквато ще разполагат и останалите зали.

 

Стойността на проекта е за 163 000 лева, 30 % от които са собствено финансиране. За да се реализира проектът, на сесията си през август миналата година общинският съвет гласува да бъдат отпуснати  48 000 лева на Езиковата гимназия, за да стартира ремонтът на кабинетите и да се спазят изискванията на фондацията за съфинансиране. Учениците също участват със собствени средства, като събраха 1000 лева от благотворителни концерти. След търг за обществена поръчка, фирма ЕТ „Сашо Костов“ извършва строително-монтажните работи, като в ремонтите са включени фоайето и коридорът пред модерните кабинети.
Директорът на гимназията Георги Георгиев заяви, че вече е готов междинният отчет по проекта, чиято тема е „Модернизация и осъвременяване на билингвалното обучение“, след което се очаква вторият транш от парите по него. Официалното откриване на четирите кабинета, обзаведени с най-новите технологии в съвременното обучение, се предвижда да бъде през месец май.

Според директора Георги Георгиев, кабинетът по физика ще бъде с компютър за всеки ученик, а запалените от тях по астрономията ще продължават да търсят астероиди. Снимки Тошко ЙОРДАНОВ

 
ГПЧЕ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ“ С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ PDF Drucken E-Mail

Проект, одобрен от Фондация „Америка за България“, на стойност 163 448 лв. реализира гимназията от месец септември 2011г.

 

 

 

Проектът „Модернизиране и осъвременяване на билингвалното обучение“ предвижда ремонт и оборудване на 3 модерни специализирани кабинети по природни науки, лаборатории към тях и кабинет по обществени науки. Целта на проекта е създаване на съвременна високотехнологична учебна среда, която интегрира езиковото и предметното обучение, повишава мотивацията на учениците, предлагайки им възможности за изграждане на ключови умения. Оборудването на кабинетите по химия, биология, физика със съвременна апаратура, мултимедия, компютри ще даде възможност на учениците да работят със съвременни уреди, да наблюдават и извършват експерименти, да обработват получените резултати. Посланието на проекта към учениците е да са активна страна при подготовката им за по-качествена реализация в следващ етап на образование и на трудовия пазар. Провеждането на мултимедийни уроци в специализирани кабинети ще има за цел да засили интереса на учениците към заобикалящия ги свят, да повиши екологичното им образование и езиковата им компетентност. Иновативната учебна среда ще е предпоставка както за овладяване на различни стратегии за учене и индивидуално търсене, така и за успешно участие на екипи от учители и ученици в международни изследователски проекти.

Фондация „Америка за България” финансира проекта с 110 000 лева, което е 70% от общата стойност. Останалите 30% се акумулират като собствен принос под формата на труд, местно финансиране и дарения. Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. С финансирането на проектната идея на ГПЧЕ „ Н. Вапцаров ”, Фондация „ Америка за България ” за пореден път заяви подкрепата си към българското образование и доказа, че подкрепя инициативи за подобряване качеството на обучение в българските училища. Официалното откриване на новите кабинети в гимназията се очаква да е през месец април 2012г.                                                                                        

 П. Десева

 

 
Доброволчеството - избор да правиш света по-добър PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Йорданка Фучик   
Dienstag, den 10. Januar 2012 um 09:43 Uhr

Не се съмнявайте никога, че малка група от загрижени и посветени хора може да промени света – всъщност само такива групи са успявали. "

                                                                                                 Маргарет  Мийд

           Дни преди Коледа излязоха резултатите от най-голямото световно проучване на благотворителността - Световният дарителски индекс на КАФ за 2011-та година. Той отчете, че през последните 12 месеца светът е станал по-щедър и милосърден. България обаче е слязла от 141 на 145 място (от 153). В динамичното ежедневие, в което живеем, все повече време отделяме на себе си и все по-малко време и внимание на общността.

Според анкетата в сайта на гимназията, 63,4 % от отговорилите са участвали в доброволчески дейности през Европейската година на доброволчеството, а близо 29 % биха участвали в бъдещи инициативи. Процентът е радващ, но за съжаление отговорилите са само 123. През декември 2011г. групите ученици, отделили от личното си време и предизвикали радостна усмивка у другите, представиха финалните си формуляри за работата си по училищния проект „Добра воля за реална промяна“. С толерантност, състрадателност и много позитивна енергия някои от тях са променили макар и за кратко света на деца без родителски грижи. Други показаха, че вярват в личния пример и добрите каузи, като организираха благотворителни концерти, събираха разделно отпадъци, обогатиха училищната библиотека, промениха климата в класните си стаи с цветя. Благодарение на дарени средства най-активните творци на добро получиха предметни награди и сертификати:

☻☻☻IX а и IX б клас с класни ръководители Кремена Василева и Детелина Маринова организираха коледен базар и сътвориха коледна приказка за децата от дом “Майка и дете”, събираха разделно отпадъци и се грижиха за цветята в класните си стаи през цялата година;

☻☻☻Йоана Чолакова, Ния Трайкова и Божидар Камбуров, СИП “Музика” с ръководител Св. Енчев, Д. Капитанова организираха благотворителни концерти и благодарение на всички ученици и учители, подкрепили идеята, дариха нови книги на училищната библиотека на стойност 533 лв.

☻☻☻X г клас с класен ръководител Мария Динева подготвиха пролетен базар и със събраните средства закупиха изненади за децата от дом “Детелина”

☻☻☻Велислава Йорданова, Валентина Станчева от XI а клас и СИП “ Европейски уроци” с ръководител Надя Христова инициираха предметни дарения за библиотеката и с участието на учители и ученици-ценители на книгата, в края на месец декември 2011г. стойността на подарените книги надхвърли  500 лв.

☻☻☻ XI д клас с класен ръководител Златина Димова и XI б клас с класен ръководител Св. Георгиев бяха сред най-активните еко доброволци в училищния двор и в класните си стаи.

В нашия динамичен и прагматичен XXI век, за да има хармония между “аз” и “другите”, е необходимо добротворство, едновременно и като ценност, и като действие. С благодарност към всички, които подпомогнаха с действие благотворителните каузи за училищната библиотека, за децата в неравностойно положение, еко инициативите и с надежда, че  като помагаме, ние не само променяме света, но променяме и себе си!

                                                                                                                П. Десева

 

 

 

 

 

 

 

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 10. Januar 2012 um 13:43 Uhr
 
<< Start < Zurück 1 2 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 2