Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
ДЗИ и НВО PDF Print E-mail

Заповед №РД09-4065/30.08.2022 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на НВО през учебната 2022/2023 година

ДАТИ за провеждане на националното външно оценяване за X клас, както следва:

-Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

- Математика - 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

- Чужд език (по желание на ученика) - 14 юни 2023 г.:

  • Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

- за ниво А2, начало 11,30 часа

- за ниво А1, начало 12,00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

- Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) - 19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14:30 часа

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 година

ДАТИ за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни

- Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 19 май 2023 г., начало 08,30 часа

- Втори задължителен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 23 май 2023 г., начало 08,30 часа

- Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май 2023 г. - 31 май 2023 г.

Сесия август-септември

- Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература - 24 август 2023 г., начало 08,30 часа

- Втори задължителен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 25 август 2023 г., начало 08,30 часа

- Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 август 2023 г. - 1 септември 2023 г.