Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
PDF Imprimer Envoyer


ПРЕЗЕНТАЦИЯ: download

БРОШУРА: download

ОБЯВА: download

 

ПАРАЛЕЛКИ:

 • Две паралелки Английски език с втори чужд Немски език - 52 ученици

 • Две паралелки Английски език с втори чужд Руски език - 52 ученици
 • Две паралелки Немски език с втори чужд Английски език - 52 ученици

ТЕСТОВЕ 

Провеждане на тестове по:

- по български език и литература         19.05.2017г.

- по математика                                             22.05.2017г.

Балообразуване:

Сбор от:

 • удвоената оценка от теста по български език и литература;
 • удвоената оценка от теста по математика;
 • оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас;
 • оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас.

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас

за учебната 2017-2018г.

Вид дейност

Срок

1

Провеждане на тестове по:

-по български език и литература

- по математика

 

19.05.2017 г.

22.05.2017 г.

2

Обявяване на резултатите от тестовете.

до 05.06.2017г. вкл.

3

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

12 .06.-13.07.2017г. вкл.

4

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

16.06-22.06.2017г. вкл.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 27.06.2017 г. вкл.

6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

28.06.-30.06.2017г. вкл.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 04.07.2017 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

05.07-07.07.2017г. вкл.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

10.07.2017 г.

10

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

11.07-13.07.2017г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 17.07.2017 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

18.07-19.07.2017г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

21.07.2017 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от

директора

до 04.09.2017г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2017 г. вкл.

 

ПРОФИЛИ

Клас

Профилиращи предмети

VIII

Първи чужд език

IX

Първи чужд език

Втори чужд език

X

Първи чужд език

Втори чужд език

XI

Първи чужд език

Втори чужд език

Трети профил

Четвърти профил

XII

Първи чужд език

Втори чужд език

Трети профил

Четвърти профил

Учениците избират трети и четвърти профил след завършване на Х клас.

Учениците от профил Английски език:

 • В края на 8-ми клас започват часовете по техника на превода на оригинален текст.
 • По желание могат да защитят сертификатите на Cambridge University – FCE (First certificate of English), CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate in Proficiency of English).
 • Гимназията осигурява и провежда изпити за владеене на английски език като чужд език на Cambridge English Language Assessment.
 • Участват в конкурса на Българска асоциация по четене за стипендия за обучение в САЩ и Великобритания.
 • Изучават на английски език в IX и Х клас три общообразователни предмета

Учениците от профил НЕМСКИ ЕЗИК:

 • В края на IX клас се прави подбор за включване в групата за немска езикова диплома B2/C1. Подготовката по този проект продължава до XII клас, когато немска комисия оценява езиковите им знания. Дипломите DSD B2/C1 дават възможност за следване в немски университети без полагане на допълнителни изпити.
 • В X клас участват в конкурс за немски стипендии за ваканция в Германия.
 • Кандидатстват за DAAD стипендия, която финансира следването в Германия.
 • Изучават на немски език в IX и Х клас три общообразователни предмета

Учениците изучаващи РУСКИ ЕЗИК:

 • По желание могат да изучават руски език по проекта Re Tour Russian for Tourism.
 • Участват в различни конкурси на Руския културен център.
 • Участват в интернет - проект на ЮНЕСКО  «Learning for the Future» «Обучение для будущего»

Какво още ви предлага ПГПЧЕ?

 • Приравняване на втори чужд език като първи в самостоятелна форма на обучение. В XII клас учениците получават към дипломата за средно образование свидетелство за приравнен чужд език.
 • Участие в международни и вътрешно училищни проекти.
 • Осигурени са учители - чужденци.

Къде продължават обучението си нашите ученици?

Великобритания: Ралица Гинева Бозова,  Владимир Христов, Ивайло Стоянов, Емине Сабриева, Николай Жечев, Васил Гърбов, Владислав Георгиев, Анелия Кюркчиева, Йосиф Петров, Мая Велева, Михаил Петков, Мина Мутафчиева, Таня Кюркчиева, Антоанета Рафаилова, Кристина Ангелова, Румен Тодоров

САЩ: Стилиян Лазаров, Ангелина Папазова

Малта: Йоана Радославова, Милица Пенева, Ина Метева

Италия: Александра Попова, Цветина Въчкова, Ралица Теофилова,Грета Стефанова

Дания: Боряна Богомилова, Артюн Мануелян, Велико Маринов

Холандия: Зорница Ангелова

Швейцария: Дана Богданова

Германия: Божидар Камбуров,Кристиана Пенчева,Милена Майсторска,Вероника Тодорова,Магдалена Вълкова,Светлана РачеваГергана Борисова, Марина Иванова, Полина Русева, Ивона Димитрова, Яна Симеонова, Деница Серафимова, Румина Иванова, Виктория Вълчева, Тина Трайчева, Нина Динева, Виолина Цанева, Йолина Стоянова, Женя Калоянова, Христина Иванова, Светлана Рачева, Ивайло Виронски, Станимира Евлогиева, М. Бозова, К. Михайлова, А. Велинов, П. Павлова, Р. Йорданова, А.Соколова, Д. Козарев, Д.Георгиева, Е. Симеонова, Л.Йорданова, Мария Атанасова, Н. Консолов, Н. Захариев, С. Маринов, Е. Кръстева, В. Величкова

Австрия: Гергана Иванова, Яница Стефанова, Богомила Владкова, Снежанка Митева, Светлин Тодоров, Ралица Димова, Лора Тодорова, Павел Захариев, Виктория Малева, Виктория Бонева, Христо Павлов, С. Тодоров, Р. Димова, Л. Тодорова, П. Захариев

Франция: Александра Бинева, Пепа Дочева, Габриела Иванова, Зорница Георгиева, Мария Чолакова, Севил Заим, Мария Христова, Соня Владова, Хелга Метинова, Мелек Фатим, Ирена Йолова, Станислава Пламенова, В. Пламенова, А. Дончев, Б. Димитрова, В. Лазарова, Д. Асенова, И. Асенова, М. Вълчанова, М. Петкова, С. Христова
Турция: Юммю Кьосе

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Регионално управление по образованието - Шумен: http://ww2.rio-shumen.net/?folio=7POYGN0G2

Министерство на образованието и науката: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=29