Търсене на информация в сайта

Български (България)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Проект "Подкрепа за успех" PDF Print E-mail

График юни - септември 2019г.

Всички занятия се провеждат в ПЕГ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Шумен

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 8 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
03.06.2019г. 13:15 стая № 17 2
10.06.2019г. 13:15 стая № 17 2
17.06.2019г. 13:15 стая №17 2

 

 

 

Програма и график на допълнително обучение по математика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
04.06.2019г. 11:40 стая № 34 2
11.06.2019г. 11:40 стая № 34 2

Програма и график на допълнително обучение по география и икономика на група с ученици от 9 клас

брой ученици в групата - 6

дата начален час място на провеждане брой часове
05.06.2019г. 12:00 стая №19 2

 

Група "Математика за всеки"

На 04.12.2019 г. в кабинет 18 се проведе публична изява с ученици от 12 клас, включени в група "Математика за всеки" по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В рамките на изявата учениците решаваха задачи от ДЗИ по математика от предходни години. Гости на изявата бяха ученици и преподаватели от ПЕГ “Никола Вапцаров“.

Снимка 1 Снимка 2 Снимка 3