Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК ПДФ Печат Е-мейл

Гимназия с преподаване на чужди езици „Н.Й.Вапцаров“ е удостоена за втори път с Европейски Езиков Знак.

Това е изключително високо признание за работата на преподавателите и учениците от училището.

Наградата дава право на Гимназията да използва логото на Европейски Езиков Знак в своята кореспонденция, при публикации и училището се включва в базата данни на Европейската комисия.

Инициативата Европейски Езиков Знак е въведена от Европейската комисия, главна дирекция Образование и култура. В България тя се администрира от Центъра за развитие на човешки ресурси. Знакът се присъжда на успешни и ефективни практики и проекти в областта на преподаването и изучаването на чужди езици. Оценяват се и се награждават  инициативи за прилагане на нови форми, подходи, творческо разработване на иновативни практики.

Валидността на притежанието на Европейският Езиков Знак е три години. Гимназията си възстанови този приз отново с проекта „Различни култури на европейската сцена“, който е насочен към изучаване на чужд език в многокултурна среда чрез създаване на АВТОРСКИ театър.

Ученици и учители съвместно с партньорите от други европейски страни реализираха авторски театър преминавайки през всички стъпки - от задаването на конкретен проблем до изиграването на авторска пиеса на сцената.

Работата по проекта провокира в учениците тяхното желание за творчество и себеизразяване. Представянето и защитаването на собствените идеи и умения пред публика мотивира учениците и учителите да усъвършенстват своите езикови умения.

Реализирайки всеки етап от проекта учениците учат езика по нетрадиционен и приятен за тях начин:

- да твориш с връстници от други страни;

- на сцената пред публика.

Дейностите по проекта дават възможност да се открият и развият индивидуалните таланти на учениците: умения за анализ, умения за творческо писане на английски език, актьорски умения.

Официалната церемония по награждаването се състоя на 10 декември 2015 г., град София, в Централен военен клуб. Лично г-жа Мануела Радева, изпълнителен директор на ЦРЧР връчи сертификат и плакет на г-н Георги Георгиев, директор на ГПЧЕ. Форумът е най-тържественото за ЦРЧР събитие за годината, по време на което се прави обзор на осъществените през 2015 година дейности и постигнатите успехи по европейските програми за образование и обучение в България. Официални гости на форума бяха проф. Тодор Танев, Министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов, Заместник-министър на образованието и науката, Асен Марков и Заместник-министър на младежта и спорта.

 

http://users.sch.gr/argoum/dcoes/index.html#/0

http://differentcultures.eu/