Търсене на информация в сайта

Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)
Документи PDF Печать E-mail

Годишен план на училището   download

Програма за превенция на ранното напускане на училището download

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи download

Стратегия за развитие на ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров"   download

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд  download

Календарно тематично разпределение за часовете по "Здравно образование" през 2016/2017 уч.година download

Правилник за дейността на ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" - download

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата download

Мерки за повишаване качеството на образованието в ПГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" през учебната 2016/2017г. download

Правилник за вътрешния трудов - чл. 181 от КТ за учебната 2016/2017г. download